วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทอมกับดี้

คราวนี้ฉันจะมากล่าวถึงข้อที่สอง

เรื่องทอมกับดี้

ผู้หญิงเป็นทอมกับผู้หญิงเป็นดี้

ดูจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นทอมเป็นดี้

ต้องดูที่การแต่งตัวของคนทั้งสองคน

จะแตกต่างกันออกไปและท่าทางกิริยา

มารยาท

ในการพูดการวางตัวจะไม่เหมือนกัน

นะคุณ คุณเชื่อไหมว่าในความเป็นผู้หญิงของคนทั้ง

สองคนนี้แตกต่างกันแค่นิสัยการแต่งตัวและท่า

ทางจะสังเกตได้จากบุคลิกในการพูดจะดูเสียงแข็งฯคนที่เป็นทอมจะวางท่าทางเหมือนผู้ชายทุกอย่าง

แม้แต่ทรงผมก็ต้องตัดแต่งให้ออกไปในทางผู้ชายเสียส่วนใหญ่ และที่สำคัญทำตัวเป็นชายเต็มร้อยส่วน

ดี้นั้นจะไว้ผมยาวดูสลวยการแต่งตัวก็เหมือนผู้หญิงทั่วไป ถ้าคุณไม่สังเกตดูให้ดีฯคุณจะไม่รู้เลยว่าดี้มี

แฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันนั้นก็คือทอมไงคุณ สมัยนี้ถ้าเราจะเลือกคู่ครองนั้นช่างดูยากมากและลำบากใจ

ต้องอาศัยอะไรในการดูคุณถึงจะรู้ว่าเขาเป็นทอมหรือเป็นดี้ คุณต้องสังเกตดูด้วยตัวของคุณเอง คุณถึง

จะรู้และแยกออกได้ว่าใครคือทอมและใครเป็นดี้ ในความรู้สึกของฉันนั้นฉันก็ยังมีเรื่องที่จะสงสัยอีกว่า

ทำไมผู้หญิงถึงไม่รักเพศตรงกันข้ามเป็นเพราะเหตุผลอะไรกันหรือ หรือว่าเกลียดผู้ชาย บอกเหตุผลให้

ฉันได้รู้ได้เข้าใจด้วยจะได้ไหมคนดีว่าเพราะอะไรถึงได้รักเพศเดียวกันมันแตกต่างกันอย่างไรในความ

รู้สึกของคุณที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ฉันจะได้หายข้องใจหายสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้ไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น